/tessd

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

จุดเสี่ยงที่ใด ก็ไม่อันตรายเท่าจุดเสี่ยงที่ตัวเรา

ขับขี่ ปลอดภัย ตั้งสติ ไม่ประมาท คาดเข็มขัด เปิดไฟหน้า

และขับช้าสักนิด ปลอดภัยทุกเส้นทาง เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

และสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่ LINE เพียงเพิ่มเพื่อนพิมพ์ @dohthai

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม  
 กิจกรรม  

  มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ กรมทางหลวง ประจำปี 2560

   วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

   นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที 1)

   ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ กรมทางหลวง ประจำปี 2560

   ประเภท ทุนรางวัลเรียนดี พร้อมใบเกียรติบัตร

   ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   #กรมทางหลวง
   #สายด่วนกรมทางหลวง1586

    

 

 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ

 รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง

 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

 ของสำนักงานทางหลวงที่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น.

 ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่

 สำนักงานทางหลวงที่ 7

 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการ

 “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วย นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ

 รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง และคณะ

 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

 และเดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงน้ำพอง

 

 

 

 

 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7

 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ ศึกขยาด

 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย

 สำนักงานทางหลวงที่ 7

 เข้าร่วมประชุมกับจังหวัดขอนแก่น

 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายประจักษ์ ปุกสันเทียะ

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

 ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ

 รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง และคณะ

 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

 และเดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงหนองหาน

 (โพนงาม)

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.

 ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่

 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 มอบกระเช้าของขวัญ และสวัสดีปีใหม่

 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561

 แด่คณะผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วย นายเอนก สุวรรณภูเต

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่1

 ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ

 รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง และคณะ

 เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม

 และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

 และเดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30.00 น.

 นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 นำเจ้าหน้าที่แขวงฯ มอบกระเช้าของขวัญ

 และสวัสดีปีใหม่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการก่อสร้าง  


รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201

 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สท.2/4/2560 ลว. 28 ธันวาคม 2559

 วันเริ่มต้นสัญญา - 29 ธันวาคม 2559

 วันสิ้นสุดสัญญา - 15 สิงหาคม 2562

 ระยะเวลาทำการ - 960 วัน

 ค่างานตามสัญญา 977,050,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,442,625 บาท

 ผู้รับจ้าง - บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2

 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สส. 13/2560 ลว. 15 มีนาคม 2560

 วันเริ่มต้นสัญญา - 16 มีนาคม 2560

 วันสิ้นสุดสัญญา - 1 กันยายน 2562

 ระยะเวลาทำการ - 900 วัน

 ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,620,330 บาท

 ผู้รับจ้าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  

  ประกาศผลจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

 - จ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

   เลขที่ คค 06123/พ.1/27-29/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน

  ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  และภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ

  ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓

  ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด

  ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 

  ประกาศผลสอบราคา

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงโถงชั้น 1...

   เลขที่ คค 06123/พ.1/2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงอาคาร1 ส่วนเครื่อง...


   เลขที่ คค 06123/พ.1/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 

 ข่าวประจำวันทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น  
 

 

 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สทล.7

Website counter

นับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558