นายแผน  หงษ์กา

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

Director of Provincial Road Construction Branch

 

     ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

     - จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้าง และควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างทางและบูรณะทาง

     - ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และให้คำแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมระบบบริหารงานก่อสร้าง

       ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมงาน

     - กำหนดมาตรการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง

     - วางแผนดำเนินงานและควบคุมงานโครงการพิเศษให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

     - ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนา


ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง

-

043-244-002

 

     แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายประสิทธิ์ ภาระพงศ์      นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     นายยุทธศิลป์ ศรีพระธาตุ      นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     นายพูลสวัสดิ์ พันธุ์สุระ      นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     นายแผน หงษ์กา      นายช่างโยธาอาวุโส  
     นายสันติ เบ้ามูลตรี      นายช่างโยธาชำนาญงาน  
     นายธัญญา นาที      นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 

 

     แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายพงษ์ศักดิ์ ผลาชิต      พนักงานเครื่องจักรกลขนาดกลาง  
     นายสุนันท์ พรมโส      พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา  
     นายสุนทร์ คำสิงห์      พนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก  
     นายศราวุธ จำปาทอง      พนักงานโยธา  
     นางสายฝน สายเพชร      พนักงานธุรการ  
     นางกอบแก้ว ผาสุข      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นางสาวแววตะวัน พันธุ์สุระ      ลูกจ้างชั่วคราว