วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

            นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลง ฝ่ายบำรุงทาง

            เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

            ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ครั้งที่ 2

            เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

            แผนอำนวยความสะดวกปลอดภัย และการเปิด – ปิดช่องทางพิเศษ ผ่านระบบ Video Conference

            ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค

            ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี อาคารพหลโยธิน ชั้น 2 กรมทางหลวง

            

            โดยมี นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ,

            นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 ,

            นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2 ,

            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในพื้นที่ , หัวหน้าหมวดทางหลวงในพื้นที่

            พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

            ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง             

            จังหวัดขอนแก่น


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)