วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1

            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง , รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ

            และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

            เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

            ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

            ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง ประธานกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวก

            และปลอดภัย ช่วงเทศกาล ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 3            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)