วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            พร้อมด้วยนายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

            สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงชัยภูมิ

            เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชัยภูมิ

            ในการนี้ นายกฤตภาส อุตรวีระการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

            ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงชัยภูมิ


            เวลา 14.00 น. เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงละหาน

            โดยมีนายบุญญฤทธิ์ ขลังวิชา หัวหน้าหมวดทางหลวงละหาน

            บรรยายสรุปผลการการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหมวดทางหลวงละหาน


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)