วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

            รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

            และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

            ในการนี้ นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1


            เวลา 14.00 น.

            เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์

            โดยมีนางยุพิน พงศกรวิศิษฎ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์

            บรรยายสรุปผลการการปฏิบัติงาน

            ณ สำนักงานหมวดทางหลวงนิคมสงเคราะห์


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)