วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 2)

            และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

            เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

            ในการนี้ นายอรุณ ยี่รงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

            ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวง ให้การต้อนรับ

            ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


            เวลา 14.00 น.

            เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงบ้านแฮด


            โดยมีนายปราโมทย์ วามะลุน หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านแฮด บรรยายสรุปผลการการปฏิบัติงาน


            ณ สำนักงานหมวดทางหลวงบ้านแฮด ถนนมิตรภาพ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)