วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

            เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

            ในการนี้ นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

            และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ให้การต้อนรับ

            ณ สำนักงานแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


            เวลา 14.00 น.

            เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงพระลับ

            โดยมีนายสมศักดิ์ เนาวราช หัวหน้าหมวดทางหลวงพระลับ บรรยายสรุปผลการการปฏิบัติงาน

            ณ สำนักงานหมวดทางหลวงพระลับ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)