วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            พร้อมด้วย นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

            หัวหน้าหมวดทางหลวงพระลับ และหัวหน้าหมวดทางหลวงศิลา

            นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำ เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยทำความสะอาดบริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น

            เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร บริเวณห้องควบคุมไฟฟ้าชั้น 3

            ทำให้เกิดเพลิงไหม้ เมื่อเวลา 05.00 ของวันที่ 26 มกราคม 2561


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)