วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

  นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที 1)

  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ กรมทางหลวง ประจำปี 2560

  ประเภท ทุนรางวัลเรียนดี พร้อมใบเกียรติบัตร

  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)


  #กรมทางหลวง
  #สายด่วนกรมทางหลวง1586

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)