วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.

  นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

  ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง

  และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

  ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 ประกอบด้วย แขวงทางหลวง ในพื้นที่ , ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

  จำนวน 2 โครงการ และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) จำนวน 2 โครงการ

  โดยมี นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ,

  นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ,

  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในพื้นที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

  และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


  #กรมทางหลวง
  #สายด่วนกรมทางหลวง1586

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)