วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น.

  นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

  พร้อมด้วย นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

  ร่วมให้การต้อนรับ นายกมล หมั่นทำ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง และคณะ

  เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำปี 2561

  และเดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงน้ำพอง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

  บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด – โนนสะอาด ที่ กม.374+669

  โดยมี นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ,

  นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) ,

  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในพื้นที่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวงน้ำพอง

  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

  ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานหมวดทางหลวงน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


  #กรมทางหลวง
  #สายด่วนกรมทางหลวง1586

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)