วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2,

นายวันปิยะ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน,

นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ,

นายจรุณชัย อินทร์สิงห์ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ได้เดินทางเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน

แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ในการนี้นายอรุณ ยี่รงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

 

 

 

 

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)