วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

พร้อมด้วย นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1,

นายกฤติเดช ศรียงค์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ),

นายอรุณ ยี่รงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 1

 

 

 

 

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)