วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1,

นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2 ,

นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ),

นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

และผู้อำนวยการส่วน,ข้าราชการในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)