วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย

ในการใช้เครื่องจักรบำรุงทางประเภท 5 (Hot mix in place recycling )

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัย

ของผู้ที่เกี่ยวข้องขณะปฏิบัติงานและให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

โดยจัดอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 3

 

 

 

 

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)