เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

พร้อมด้วยแขวงทางหลวงในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

และได้ร่วมประชุมผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน

เพื่อรับแนวทาง ในการปฏิบัติงาน พร้อมแนะนำบุคลากรในหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

 

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)