วันที่ 1 ต.ค. 60 เวลา 08.30 น. ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

เข้าร่วมงานพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ ห้องประชุมแก่นเมือง.

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

 

 

      ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย วันที่ 31 พ.ค. 60

     ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย วันที่ 30 พ.ค. 60

    ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย วันที่ 24 พ.ค. 60

     ประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย วันที่ 23 พ.ค. 60

     ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ

     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 60

     ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล  

    ประชุม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

   พิธีเปิด ศูนย์บูรณาการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ